شهادت امام هادی (ع)تسلیت!

 مختصری ازامام 

امام هادی (علیه السلام) پیشوای دهم، در نیمه ذی حجه سال 112 هجری در صریا محلی در اطراف مدینه به دنیا آمد. پدرش امام جواد (علیه السلام) و مادرش بانو سمانه بود. مشهورترین القاب ایشان نقی و هادی است و به آن حضرت ابوالحسن ثالث هم می گویند. ایشان پس از شهادت پدر گرامی اش بر مسند امامت نشست.ایشان با وجود درد و رنج های بسیاری که در زمان خلفای معاصر خود کشید هرگز در راه احقاق حقوق شیعیان از پای ننشست و به تربیت شاگردان بسیاری  پرداخت. و سرانجام در زمان معتز، ششمین خلیفه عباسی معاصرش مسموم و در سال 254 هجری به شهادت رسید و در سامرا در خانه خویش به خاک سپرده شد.راهش پررهروباد!

/ 0 نظر / 9 بازدید