منوازخودم نگیرید!

یه هودلم گرفت ! گفتم ازاین کلبه تنگ وتاریک وبلاگم پاشم برم یه قدمی بزنم  تواین دیارمجازی! ازاونجایی که تازه واردمو آدرس دوستانوندارم! بی هوا شروع کردم به وب گردی که یه جورایی همون ولگردی خودمونه وازقضامضراتش چندبرابر هم هس.

تواین گشت وگذارها ناخونده شدم مهمون بعضی هاوازپذیرایی گرمشون مشعوف شدم !! بعضی ها سفره کوچیکی چیده بودن اما سرشارازصداقت وپاکی اصلا ازمزه کلماتشون معلوم بود که ازاون لقمه های حلاله که بدجور به دل میشینه.

اما کاش قلمم ! میشکست وپامو تواون وبلاگ سراهای به ظاهر اعیونی نمیذاشتم  ازکلماتشون بوی تعفن میومدوازدرودیوار وبلاگشون کثافت میبارید لقمه واژه هاشون حرومه حروم بود شکم حیوانیتمو پرمیکرداما هرچی پرترمیشد گرسنه ترمیشدم؛

انگاری که بخوای تشنگیتو باآب شور برطرف کنی.

یه هودلم واسه خودم سوخت من کیم؟!  یعنی تمام من همینه که این بی وجدانا واسم روکردنو روش مانور دادن؟

نه من این نیستم یعنی همه من این نیست یادمه اون موقع که قرآنو بازکردم منو یه جور دیگه تعریف کرد گفت خلیفه الهم من! گفت این روح خداست که تو من دمیده شده

میگفت من امانت داریه مسولیت سختم که نه کوه نه آسمون نه زمین تاب تحملشو نداشتند اصلا همین چند مدت پیش همون موقع که بابام گفته بود بهم افتخارمیکنه من یکی دیگه بودم....

پس اینا تواین مدت ازمن چی ساختن؟؟؟   کاش قلمم میشکست ونمیرفتم تواین کثافتخونه های مجازی!تا اینطور درحق چشمام اجحاف نمیشد!!

اما موندم توکاراینا که مدت هاروسطح بودنو دستی تکون ندادن واسه نجاتو حالا بدجوربه کثافت افتادن.

 اینا کین؟ اینا چین ؟کاش یه بار قیافشونو موقع نگارش این مطالب میدیدم !!

کاش میدونستم تو اون لحظه خدارو چی جوری فرض میکنن کوچیک ؟؟یااونقدبزرگ که تحمل دیدن همه کاری روازبنده اش داره حتی اگه بانامردی افکارپاکی که استعداد خوب بودن دارنو به استهلاک بکشن ؟!

نمیگن اگه همون لحظه که دارن گند میزنن به ذهن وفکرپاک یه جوون سقف رو سرشون خراب شه و دستشون ازدنیاکوتاه، عاقبتشون چی میشه  ؟

ای کاش آزاده باشیم!!!!!!

/ 3 نظر / 12 بازدید
رکسانا

سلام دوست عزیز اول به جمع ما خوش آمدی 2 .منظورت از این متن به کی بود ؟ اگه جواب بدی ممنون میشم

[گل]خوش اومدی

عارفه مؤذنی

سلام: لينكيدمت..[چشمک] منو با اسم عارفه مؤذنی بلينك...[ماچ]